Visma Sağlık Hizmetleri
0 212 830 33 36

Nöroşiroji

İlk bel fıtığı ameliyatı 1932 yılında yapılmıştır. Burada kullanılan yöntem açık cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde hasta yüzükoyun ameliyat masasında yatarken belde yaklaşık 5-6 cm uzunluğıunda bir kesi yapılır. Kaslar sıyrılır. Fıtıklaşan disk dokusuna ulaşmak için bir miktar kemik çıkartılır. Sinire bası yapan fıtık dokusu sinirden ayrılıp dışarı çıkartılır.

 

Bu yöntemde cerrah çıplak gözle ameliyat yapar. Kesi büyük olduğu, büyük bir kas kitlesi kemikten sıyrıldığı ve çıkartılan kemik miktarı fazla olduğu için ameliyat sonrası iyileşme süresi uzar.

 

Açık cerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatları uzun süre yapıldıktan sonra 1977 yılında Prof. Dr. Gazi Yaşargil mikrocerrahi yöntemi başlatmıştır. Bu yöntemde cerrah ameliyatı ameliyat mikroskobu aracılığıyla yapar. Prensip açık cerrahi ile aynıdır. Ameliyat alanı ile cerrah arasında mikroskop vardır. Mikrocerrahiye uygun daha hassas aletler kullanılır. Ameliyat mikroskobu cerrahi alanı aydınlatır ve görüntüyü büyütür. Böylece cilt kesisi küçüldüğü gibi daha az kas dokusu sıyrılır ve çok az miktarda kemik dokusu çıkartılır. Sonuçta hastanın iyileşme süresi kısalır.

 

norosirozi

Mikrocerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatı halen günümüzde kullanılmaya devam etmektedir.

 

Endoskopik cerrahiyle bel fıtığı ameliyatı fikri ilk kez 1973 yılında ortaya atılmıştır. O dönemlerde belin yan tarafından bir iğneyle disk içine girilmiş, iğne üzerinden geçirilen bir kanül aracılığıyla disk dokusu körlemesine boşaltılmıştır. Ancak yöntem endoskopların teknik olarak geliştiği 1996 yılına kadar yaygınlaşmamıştır. Bu yıldan sonra teknik gelişmeler sayesinde endoskopik cerrahi yaygınlaşmıştır.

 

Endoskopik cerrahi endoskop adı verilen alet aracılığıyla uygulanır. Endoskop diz ameliyatlarında kullanılan artroskopların prensip olarak aynısı, boyut olarak daha küçüğüdür. Nitekim bazen “endoskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi yerine “artroskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi de kullanılmaktadır.

 

norosirozi

 

Endoskop uygulanacak endoskopik ameliyatın tipine gore iki ayrı boydadır. Yaklaşık 5 mm çapında bir kanüldür. Kanülün ucunda bir kamera ve aletlerin geçmesi için bir kanal vardır. 4 mm çapındaki bu kanalda içinden cerrahi aletler ve ameliyat süresince yıkama suyu geçer. Endoskobun ucundaki çok ince ikinci bir kanaldan da yıkama suyu sürekli dışarıya alınır. Endoskobun baş kısmına takılan bir ışık kaynağı da ameliyat alanının aydınlatılmasını sağlar. Endoskopik cerrahide mikrocerrahiye gore daha hassas ve daha ince aletler kullanılır.

 

norosirozi

Endoskopik cerrahide kullanılan aletler

 

Endoskopik cerrahi iki ayrı yöntemle uygulanır:

 

Birinci yöntem belin yan tarafından uygulanır ve “Transforaminal Girişim” adı verilir. İkinci yöntem ise belin arka tarafından uygulanır ve “İnterlaminar Girişim” adı verilir. İnterlaminar girişim ülkemizde ilk kez 2009 yılında Dr. Hikmet Uluğ tarafından uygulanmıştır.

 

norosirozi norosirozi

Transforaminal Girişim

 

norosirozi norosirozi

İnterlaminar Girişim

 

Her ikisinde de yöntem aynı giriş alanı farklıdır. Ciltte yapılan 5 milimetrelik bir kesi içinden endoskop fıtık alanına  ilerletilir. Cerrah ameliyat alanını, fıtıklaşan dokuyu ve bası yaptığı siniri büyük ekrandan yüzlerce kez büyütülmüş olarak görür ve fıtık dokusunu dışarıya alır. Endoskobun ucundaki kamera sayesinde cerrahın gözü adeta ameliyat alanı içindedir. Cerrah ameliyat sırasında sinir dokusu ve çevre dokuları yüzlerce kez büyütülmüş olarak gördüğü için sinirlere zarar verme riski yoktur.

 

norosirozi

Ameliyat sırasında ekran görüntüsü

 

Endoskopik cerrahi sırasında kesinin 5 milimetre olması öncelikle kozmetik açıdan büyük yarar sağlar.

 

norosirozi

Ameliyattan 1 ay sonra kesinin görünümü

 

norosirozi

Mikrocerrahi sonrası nüks gelişen hastanın  eski kesisi ve endoskopik cerrahi kesisi 

 

Endoskop bu küçük kesi içinden doğrudan fıtık alanına gönderildiği için kasların sıyrılması, kemik dokunun çıkartılması gerekmez. Böylece hasta aynı gün taburcu olup çok kısa zamanda normal yaşamına dönebilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da kullanılabilecek anestezi yöntemleridir. Yandaş hastalıklar ya da ileri yaş nedeniyle anestezi riski olan veya anestezi almaktan korkan hastalarda lokal anestezi ile uygulanabilir. Bu durumda sadece endoskobun giriş alanı uyuşturularak ameliyat gerçekleştirilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir digger yararı da nüks eden hastalarda kolaylıkla uygulanabilmesidir. Daha once mikrocerrahi yöntemle ameliyat olmuş ve ardından nüks gelişen hastalarda yeniden mikrocerrahi uygulaması risklidir. Bu durumda endoskopik cerrahi kolaylıkla uygulanabilir.

 

Endoskopik cerrahi uygulanan merkezlerde her iki yöntemin de uygulanabiliyor olması önemlidir. Her iki yöntemin de uygulanabildiği merkezlerde tüm bel fıtığı ameliyatları endoskopik yolla yapılabilir.

 

AVANTAJLARI:

 

 • Her iki teknikte de hastanın dokularına herhangi hasar verilmez.
 • Kemik ve yumuşak dokulara dokunulmadığı için ameliyat sonrasında dokularda yapışıklık problemi olmaz.
 • Kanama olmadığı için kan verilmesi vb. sorunlar yaşanmaz.
 • Transforaminal teknik lokal anestezi altında, sadece endoskobun girdiği cilt alanı uyuşturularak yapılabilir. Böylece özellikle ileri yaşta ve yandaş hastalıkların var olduğu durumlarda genel anestezi riski ortadan kaldırılmış olur.
 • Hastalar aynı gün taburcu olabilirler.
 • Çalışma yaşamına dönüş süresi kısadır.
 • Kozmetik etki hemen hiç yoktur.

 

Hangi hastalara uygulanabilir?

 

Bel fıtığı yakınması olan tüm hastalara uygulanabilir. İstirahat, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar, enjeksiyon tedavileri ve fizik tedavi gibi konservatif tedaviye cevap vermeyen tüm bel fıtıklı hastalarda güvenle uygulanabilir.

 

Hangi hastalara uygulanamaz?

 

Bel fıtığının yanısıra, aynı bölgede dar omurilik kanalı, omurga kayması, omurga kırığı ve çıkığı olan hastalarda endoskopik cerrahi uygulanmaz. Bu hastalarda klasik mikrocerrahi ameliyat gereklidir.

 

Sonuçlar nasıldır?

 

Başarı oranı %93’tür. Tüm bel fıtığı ameliyatlarında olduğu gibi %7 oranında tekrar etme riski vardır. Fıtığın tekrar ettiği hastalar aynı yöntem kullanılarak güvenle yeniden ameliyat edilebilir

Doktorunuza Sorun
Güncel Haberler
[Tümünü Görüntüle]

Nöroşiroji

İlk bel fıtığı ameliyatı 1932 yılında yapılmıştır. Burada kullanılan yöntem açık cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde hasta yüzükoyun ameliyat masasında yatarken belde yaklaşık 5-6 cm uzunluğıunda bir kesi yapılır. Kaslar sıyrılır. Fıtıklaşan disk dokusuna ulaşmak için bir miktar kemik çıkartılır. Sinire bası yapan fıtık dokusu sinirden ayrılıp dışarı çıkartılır.

 

Bu yöntemde cerrah çıplak gözle ameliyat yapar. Kesi büyük olduğu, büyük bir kas kitlesi kemikten sıyrıldığı ve çıkartılan kemik miktarı fazla olduğu için ameliyat sonrası iyileşme süresi uzar.

 

Açık cerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatları uzun süre yapıldıktan sonra 1977 yılında Prof. Dr. Gazi Yaşargil mikrocerrahi yöntemi başlatmıştır. Bu yöntemde cerrah ameliyatı ameliyat mikroskobu aracılığıyla yapar. Prensip açık cerrahi ile aynıdır. Ameliyat alanı ile cerrah arasında mikroskop vardır. Mikrocerrahiye uygun daha hassas aletler kullanılır. Ameliyat mikroskobu cerrahi alanı aydınlatır ve görüntüyü büyütür. Böylece cilt kesisi küçüldüğü gibi daha az kas dokusu sıyrılır ve çok az miktarda kemik dokusu çıkartılır. Sonuçta hastanın iyileşme süresi kısalır.

 

norosirozi

Mikrocerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatı halen günümüzde kullanılmaya devam etmektedir.

 

Endoskopik cerrahiyle bel fıtığı ameliyatı fikri ilk kez 1973 yılında ortaya atılmıştır. O dönemlerde belin yan tarafından bir iğneyle disk içine girilmiş, iğne üzerinden geçirilen bir kanül aracılığıyla disk dokusu körlemesine boşaltılmıştır. Ancak yöntem endoskopların teknik olarak geliştiği 1996 yılına kadar yaygınlaşmamıştır. Bu yıldan sonra teknik gelişmeler sayesinde endoskopik cerrahi yaygınlaşmıştır.

 

Endoskopik cerrahi endoskop adı verilen alet aracılığıyla uygulanır. Endoskop diz ameliyatlarında kullanılan artroskopların prensip olarak aynısı, boyut olarak daha küçüğüdür. Nitekim bazen “endoskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi yerine “artroskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi de kullanılmaktadır.

 

norosirozi

 

Endoskop uygulanacak endoskopik ameliyatın tipine gore iki ayrı boydadır. Yaklaşık 5 mm çapında bir kanüldür. Kanülün ucunda bir kamera ve aletlerin geçmesi için bir kanal vardır. 4 mm çapındaki bu kanalda içinden cerrahi aletler ve ameliyat süresince yıkama suyu geçer. Endoskobun ucundaki çok ince ikinci bir kanaldan da yıkama suyu sürekli dışarıya alınır. Endoskobun baş kısmına takılan bir ışık kaynağı da ameliyat alanının aydınlatılmasını sağlar. Endoskopik cerrahide mikrocerrahiye gore daha hassas ve daha ince aletler kullanılır.

 

norosirozi

Endoskopik cerrahide kullanılan aletler

 

Endoskopik cerrahi iki ayrı yöntemle uygulanır:

 

Birinci yöntem belin yan tarafından uygulanır ve “Transforaminal Girişim” adı verilir. İkinci yöntem ise belin arka tarafından uygulanır ve “İnterlaminar Girişim” adı verilir. İnterlaminar girişim ülkemizde ilk kez 2009 yılında Dr. Hikmet Uluğ tarafından uygulanmıştır.

 

norosirozi norosirozi

Transforaminal Girişim

 

norosirozi norosirozi

İnterlaminar Girişim

 

Her ikisinde de yöntem aynı giriş alanı farklıdır. Ciltte yapılan 5 milimetrelik bir kesi içinden endoskop fıtık alanına  ilerletilir. Cerrah ameliyat alanını, fıtıklaşan dokuyu ve bası yaptığı siniri büyük ekrandan yüzlerce kez büyütülmüş olarak görür ve fıtık dokusunu dışarıya alır. Endoskobun ucundaki kamera sayesinde cerrahın gözü adeta ameliyat alanı içindedir. Cerrah ameliyat sırasında sinir dokusu ve çevre dokuları yüzlerce kez büyütülmüş olarak gördüğü için sinirlere zarar verme riski yoktur.

 

norosirozi

Ameliyat sırasında ekran görüntüsü

 

Endoskopik cerrahi sırasında kesinin 5 milimetre olması öncelikle kozmetik açıdan büyük yarar sağlar.

 

norosirozi

Ameliyattan 1 ay sonra kesinin görünümü

 

norosirozi

Mikrocerrahi sonrası nüks gelişen hastanın  eski kesisi ve endoskopik cerrahi kesisi 

 

Endoskop bu küçük kesi içinden doğrudan fıtık alanına gönderildiği için kasların sıyrılması, kemik dokunun çıkartılması gerekmez. Böylece hasta aynı gün taburcu olup çok kısa zamanda normal yaşamına dönebilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da kullanılabilecek anestezi yöntemleridir. Yandaş hastalıklar ya da ileri yaş nedeniyle anestezi riski olan veya anestezi almaktan korkan hastalarda lokal anestezi ile uygulanabilir. Bu durumda sadece endoskobun giriş alanı uyuşturularak ameliyat gerçekleştirilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir digger yararı da nüks eden hastalarda kolaylıkla uygulanabilmesidir. Daha once mikrocerrahi yöntemle ameliyat olmuş ve ardından nüks gelişen hastalarda yeniden mikrocerrahi uygulaması risklidir. Bu durumda endoskopik cerrahi kolaylıkla uygulanabilir.

 

Endoskopik cerrahi uygulanan merkezlerde her iki yöntemin de uygulanabiliyor olması önemlidir. Her iki yöntemin de uygulanabildiği merkezlerde tüm bel fıtığı ameliyatları endoskopik yolla yapılabilir.

 

AVANTAJLARI:

 

 • Her iki teknikte de hastanın dokularına herhangi hasar verilmez.
 • Kemik ve yumuşak dokulara dokunulmadığı için ameliyat sonrasında dokularda yapışıklık problemi olmaz.
 • Kanama olmadığı için kan verilmesi vb. sorunlar yaşanmaz.
 • Transforaminal teknik lokal anestezi altında, sadece endoskobun girdiği cilt alanı uyuşturularak yapılabilir. Böylece özellikle ileri yaşta ve yandaş hastalıkların var olduğu durumlarda genel anestezi riski ortadan kaldırılmış olur.
 • Hastalar aynı gün taburcu olabilirler.
 • Çalışma yaşamına dönüş süresi kısadır.
 • Kozmetik etki hemen hiç yoktur.

 

Hangi hastalara uygulanabilir?

 

Bel fıtığı yakınması olan tüm hastalara uygulanabilir. İstirahat, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar, enjeksiyon tedavileri ve fizik tedavi gibi konservatif tedaviye cevap vermeyen tüm bel fıtıklı hastalarda güvenle uygulanabilir.

 

Hangi hastalara uygulanamaz?

 

Bel fıtığının yanısıra, aynı bölgede dar omurilik kanalı, omurga kayması, omurga kırığı ve çıkığı olan hastalarda endoskopik cerrahi uygulanmaz. Bu hastalarda klasik mikrocerrahi ameliyat gereklidir.

 

Sonuçlar nasıldır?

 

Başarı oranı %93’tür. Tüm bel fıtığı ameliyatlarında olduğu gibi %7 oranında tekrar etme riski vardır. Fıtığın tekrar ettiği hastalar aynı yöntem kullanılarak güvenle yeniden ameliyat edilebilir

0 212 830 33 36

Nöroşiroji

İlk bel fıtığı ameliyatı 1932 yılında yapılmıştır. Burada kullanılan yöntem açık cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde hasta yüzükoyun ameliyat masasında yatarken belde yaklaşık 5-6 cm uzunluğıunda bir kesi yapılır. Kaslar sıyrılır. Fıtıklaşan disk dokusuna ulaşmak için bir miktar kemik çıkartılır. Sinire bası yapan fıtık dokusu sinirden ayrılıp dışarı çıkartılır.

 

Bu yöntemde cerrah çıplak gözle ameliyat yapar. Kesi büyük olduğu, büyük bir kas kitlesi kemikten sıyrıldığı ve çıkartılan kemik miktarı fazla olduğu için ameliyat sonrası iyileşme süresi uzar.

 

Açık cerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatları uzun süre yapıldıktan sonra 1977 yılında Prof. Dr. Gazi Yaşargil mikrocerrahi yöntemi başlatmıştır. Bu yöntemde cerrah ameliyatı ameliyat mikroskobu aracılığıyla yapar. Prensip açık cerrahi ile aynıdır. Ameliyat alanı ile cerrah arasında mikroskop vardır. Mikrocerrahiye uygun daha hassas aletler kullanılır. Ameliyat mikroskobu cerrahi alanı aydınlatır ve görüntüyü büyütür. Böylece cilt kesisi küçüldüğü gibi daha az kas dokusu sıyrılır ve çok az miktarda kemik dokusu çıkartılır. Sonuçta hastanın iyileşme süresi kısalır.

 

norosirozi

Mikrocerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatı halen günümüzde kullanılmaya devam etmektedir.

 

Endoskopik cerrahiyle bel fıtığı ameliyatı fikri ilk kez 1973 yılında ortaya atılmıştır. O dönemlerde belin yan tarafından bir iğneyle disk içine girilmiş, iğne üzerinden geçirilen bir kanül aracılığıyla disk dokusu körlemesine boşaltılmıştır. Ancak yöntem endoskopların teknik olarak geliştiği 1996 yılına kadar yaygınlaşmamıştır. Bu yıldan sonra teknik gelişmeler sayesinde endoskopik cerrahi yaygınlaşmıştır.

 

Endoskopik cerrahi endoskop adı verilen alet aracılığıyla uygulanır. Endoskop diz ameliyatlarında kullanılan artroskopların prensip olarak aynısı, boyut olarak daha küçüğüdür. Nitekim bazen “endoskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi yerine “artroskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi de kullanılmaktadır.

 

norosirozi

 

Endoskop uygulanacak endoskopik ameliyatın tipine gore iki ayrı boydadır. Yaklaşık 5 mm çapında bir kanüldür. Kanülün ucunda bir kamera ve aletlerin geçmesi için bir kanal vardır. 4 mm çapındaki bu kanalda içinden cerrahi aletler ve ameliyat süresince yıkama suyu geçer. Endoskobun ucundaki çok ince ikinci bir kanaldan da yıkama suyu sürekli dışarıya alınır. Endoskobun baş kısmına takılan bir ışık kaynağı da ameliyat alanının aydınlatılmasını sağlar. Endoskopik cerrahide mikrocerrahiye gore daha hassas ve daha ince aletler kullanılır.

 

norosirozi

Endoskopik cerrahide kullanılan aletler

 

Endoskopik cerrahi iki ayrı yöntemle uygulanır:

 

Birinci yöntem belin yan tarafından uygulanır ve “Transforaminal Girişim” adı verilir. İkinci yöntem ise belin arka tarafından uygulanır ve “İnterlaminar Girişim” adı verilir. İnterlaminar girişim ülkemizde ilk kez 2009 yılında Dr. Hikmet Uluğ tarafından uygulanmıştır.

 

norosirozi norosirozi

Transforaminal Girişim

 

norosirozi norosirozi

İnterlaminar Girişim

 

Her ikisinde de yöntem aynı giriş alanı farklıdır. Ciltte yapılan 5 milimetrelik bir kesi içinden endoskop fıtık alanına  ilerletilir. Cerrah ameliyat alanını, fıtıklaşan dokuyu ve bası yaptığı siniri büyük ekrandan yüzlerce kez büyütülmüş olarak görür ve fıtık dokusunu dışarıya alır. Endoskobun ucundaki kamera sayesinde cerrahın gözü adeta ameliyat alanı içindedir. Cerrah ameliyat sırasında sinir dokusu ve çevre dokuları yüzlerce kez büyütülmüş olarak gördüğü için sinirlere zarar verme riski yoktur.

 

norosirozi

Ameliyat sırasında ekran görüntüsü

 

Endoskopik cerrahi sırasında kesinin 5 milimetre olması öncelikle kozmetik açıdan büyük yarar sağlar.

 

norosirozi

Ameliyattan 1 ay sonra kesinin görünümü

 

norosirozi

Mikrocerrahi sonrası nüks gelişen hastanın  eski kesisi ve endoskopik cerrahi kesisi 

 

Endoskop bu küçük kesi içinden doğrudan fıtık alanına gönderildiği için kasların sıyrılması, kemik dokunun çıkartılması gerekmez. Böylece hasta aynı gün taburcu olup çok kısa zamanda normal yaşamına dönebilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da kullanılabilecek anestezi yöntemleridir. Yandaş hastalıklar ya da ileri yaş nedeniyle anestezi riski olan veya anestezi almaktan korkan hastalarda lokal anestezi ile uygulanabilir. Bu durumda sadece endoskobun giriş alanı uyuşturularak ameliyat gerçekleştirilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir digger yararı da nüks eden hastalarda kolaylıkla uygulanabilmesidir. Daha once mikrocerrahi yöntemle ameliyat olmuş ve ardından nüks gelişen hastalarda yeniden mikrocerrahi uygulaması risklidir. Bu durumda endoskopik cerrahi kolaylıkla uygulanabilir.

 

Endoskopik cerrahi uygulanan merkezlerde her iki yöntemin de uygulanabiliyor olması önemlidir. Her iki yöntemin de uygulanabildiği merkezlerde tüm bel fıtığı ameliyatları endoskopik yolla yapılabilir.

 

AVANTAJLARI:

 

 • Her iki teknikte de hastanın dokularına herhangi hasar verilmez.
 • Kemik ve yumuşak dokulara dokunulmadığı için ameliyat sonrasında dokularda yapışıklık problemi olmaz.
 • Kanama olmadığı için kan verilmesi vb. sorunlar yaşanmaz.
 • Transforaminal teknik lokal anestezi altında, sadece endoskobun girdiği cilt alanı uyuşturularak yapılabilir. Böylece özellikle ileri yaşta ve yandaş hastalıkların var olduğu durumlarda genel anestezi riski ortadan kaldırılmış olur.
 • Hastalar aynı gün taburcu olabilirler.
 • Çalışma yaşamına dönüş süresi kısadır.
 • Kozmetik etki hemen hiç yoktur.

 

Hangi hastalara uygulanabilir?

 

Bel fıtığı yakınması olan tüm hastalara uygulanabilir. İstirahat, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar, enjeksiyon tedavileri ve fizik tedavi gibi konservatif tedaviye cevap vermeyen tüm bel fıtıklı hastalarda güvenle uygulanabilir.

 

Hangi hastalara uygulanamaz?

 

Bel fıtığının yanısıra, aynı bölgede dar omurilik kanalı, omurga kayması, omurga kırığı ve çıkığı olan hastalarda endoskopik cerrahi uygulanmaz. Bu hastalarda klasik mikrocerrahi ameliyat gereklidir.

 

Sonuçlar nasıldır?

 

Başarı oranı %93’tür. Tüm bel fıtığı ameliyatlarında olduğu gibi %7 oranında tekrar etme riski vardır. Fıtığın tekrar ettiği hastalar aynı yöntem kullanılarak güvenle yeniden ameliyat edilebilir

Doktorunuza Sorun
Güncel Haberler
[Tümünü Görüntüle]

Nöroşiroji

İlk bel fıtığı ameliyatı 1932 yılında yapılmıştır. Burada kullanılan yöntem açık cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde hasta yüzükoyun ameliyat masasında yatarken belde yaklaşık 5-6 cm uzunluğıunda bir kesi yapılır. Kaslar sıyrılır. Fıtıklaşan disk dokusuna ulaşmak için bir miktar kemik çıkartılır. Sinire bası yapan fıtık dokusu sinirden ayrılıp dışarı çıkartılır.

 

Bu yöntemde cerrah çıplak gözle ameliyat yapar. Kesi büyük olduğu, büyük bir kas kitlesi kemikten sıyrıldığı ve çıkartılan kemik miktarı fazla olduğu için ameliyat sonrası iyileşme süresi uzar.

 

Açık cerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatları uzun süre yapıldıktan sonra 1977 yılında Prof. Dr. Gazi Yaşargil mikrocerrahi yöntemi başlatmıştır. Bu yöntemde cerrah ameliyatı ameliyat mikroskobu aracılığıyla yapar. Prensip açık cerrahi ile aynıdır. Ameliyat alanı ile cerrah arasında mikroskop vardır. Mikrocerrahiye uygun daha hassas aletler kullanılır. Ameliyat mikroskobu cerrahi alanı aydınlatır ve görüntüyü büyütür. Böylece cilt kesisi küçüldüğü gibi daha az kas dokusu sıyrılır ve çok az miktarda kemik dokusu çıkartılır. Sonuçta hastanın iyileşme süresi kısalır.

 

norosirozi

Mikrocerrahi yöntemle bel fıtığı ameliyatı halen günümüzde kullanılmaya devam etmektedir.

 

Endoskopik cerrahiyle bel fıtığı ameliyatı fikri ilk kez 1973 yılında ortaya atılmıştır. O dönemlerde belin yan tarafından bir iğneyle disk içine girilmiş, iğne üzerinden geçirilen bir kanül aracılığıyla disk dokusu körlemesine boşaltılmıştır. Ancak yöntem endoskopların teknik olarak geliştiği 1996 yılına kadar yaygınlaşmamıştır. Bu yıldan sonra teknik gelişmeler sayesinde endoskopik cerrahi yaygınlaşmıştır.

 

Endoskopik cerrahi endoskop adı verilen alet aracılığıyla uygulanır. Endoskop diz ameliyatlarında kullanılan artroskopların prensip olarak aynısı, boyut olarak daha küçüğüdür. Nitekim bazen “endoskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi yerine “artroskopik bel fıtığı ameliyatı” terimi de kullanılmaktadır.

 

norosirozi

 

Endoskop uygulanacak endoskopik ameliyatın tipine gore iki ayrı boydadır. Yaklaşık 5 mm çapında bir kanüldür. Kanülün ucunda bir kamera ve aletlerin geçmesi için bir kanal vardır. 4 mm çapındaki bu kanalda içinden cerrahi aletler ve ameliyat süresince yıkama suyu geçer. Endoskobun ucundaki çok ince ikinci bir kanaldan da yıkama suyu sürekli dışarıya alınır. Endoskobun baş kısmına takılan bir ışık kaynağı da ameliyat alanının aydınlatılmasını sağlar. Endoskopik cerrahide mikrocerrahiye gore daha hassas ve daha ince aletler kullanılır.

 

norosirozi

Endoskopik cerrahide kullanılan aletler

 

Endoskopik cerrahi iki ayrı yöntemle uygulanır:

 

Birinci yöntem belin yan tarafından uygulanır ve “Transforaminal Girişim” adı verilir. İkinci yöntem ise belin arka tarafından uygulanır ve “İnterlaminar Girişim” adı verilir. İnterlaminar girişim ülkemizde ilk kez 2009 yılında Dr. Hikmet Uluğ tarafından uygulanmıştır.

 

norosirozi norosirozi

Transforaminal Girişim

 

norosirozi norosirozi

İnterlaminar Girişim

 

Her ikisinde de yöntem aynı giriş alanı farklıdır. Ciltte yapılan 5 milimetrelik bir kesi içinden endoskop fıtık alanına  ilerletilir. Cerrah ameliyat alanını, fıtıklaşan dokuyu ve bası yaptığı siniri büyük ekrandan yüzlerce kez büyütülmüş olarak görür ve fıtık dokusunu dışarıya alır. Endoskobun ucundaki kamera sayesinde cerrahın gözü adeta ameliyat alanı içindedir. Cerrah ameliyat sırasında sinir dokusu ve çevre dokuları yüzlerce kez büyütülmüş olarak gördüğü için sinirlere zarar verme riski yoktur.

 

norosirozi

Ameliyat sırasında ekran görüntüsü

 

Endoskopik cerrahi sırasında kesinin 5 milimetre olması öncelikle kozmetik açıdan büyük yarar sağlar.

 

norosirozi

Ameliyattan 1 ay sonra kesinin görünümü

 

norosirozi

Mikrocerrahi sonrası nüks gelişen hastanın  eski kesisi ve endoskopik cerrahi kesisi 

 

Endoskop bu küçük kesi içinden doğrudan fıtık alanına gönderildiği için kasların sıyrılması, kemik dokunun çıkartılması gerekmez. Böylece hasta aynı gün taburcu olup çok kısa zamanda normal yaşamına dönebilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir diğer yararı da kullanılabilecek anestezi yöntemleridir. Yandaş hastalıklar ya da ileri yaş nedeniyle anestezi riski olan veya anestezi almaktan korkan hastalarda lokal anestezi ile uygulanabilir. Bu durumda sadece endoskobun giriş alanı uyuşturularak ameliyat gerçekleştirilir.

 

Endoskopik cerrahinin bir digger yararı da nüks eden hastalarda kolaylıkla uygulanabilmesidir. Daha once mikrocerrahi yöntemle ameliyat olmuş ve ardından nüks gelişen hastalarda yeniden mikrocerrahi uygulaması risklidir. Bu durumda endoskopik cerrahi kolaylıkla uygulanabilir.

 

Endoskopik cerrahi uygulanan merkezlerde her iki yöntemin de uygulanabiliyor olması önemlidir. Her iki yöntemin de uygulanabildiği merkezlerde tüm bel fıtığı ameliyatları endoskopik yolla yapılabilir.

 

AVANTAJLARI:

 

 • Her iki teknikte de hastanın dokularına herhangi hasar verilmez.
 • Kemik ve yumuşak dokulara dokunulmadığı için ameliyat sonrasında dokularda yapışıklık problemi olmaz.
 • Kanama olmadığı için kan verilmesi vb. sorunlar yaşanmaz.
 • Transforaminal teknik lokal anestezi altında, sadece endoskobun girdiği cilt alanı uyuşturularak yapılabilir. Böylece özellikle ileri yaşta ve yandaş hastalıkların var olduğu durumlarda genel anestezi riski ortadan kaldırılmış olur.
 • Hastalar aynı gün taburcu olabilirler.
 • Çalışma yaşamına dönüş süresi kısadır.
 • Kozmetik etki hemen hiç yoktur.

 

Hangi hastalara uygulanabilir?

 

Bel fıtığı yakınması olan tüm hastalara uygulanabilir. İstirahat, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar, enjeksiyon tedavileri ve fizik tedavi gibi konservatif tedaviye cevap vermeyen tüm bel fıtıklı hastalarda güvenle uygulanabilir.

 

Hangi hastalara uygulanamaz?

 

Bel fıtığının yanısıra, aynı bölgede dar omurilik kanalı, omurga kayması, omurga kırığı ve çıkığı olan hastalarda endoskopik cerrahi uygulanmaz. Bu hastalarda klasik mikrocerrahi ameliyat gereklidir.

 

Sonuçlar nasıldır?

 

Başarı oranı %93’tür. Tüm bel fıtığı ameliyatlarında olduğu gibi %7 oranında tekrar etme riski vardır. Fıtığın tekrar ettiği hastalar aynı yöntem kullanılarak güvenle yeniden ameliyat edilebilir